Στις 7 Απριλίου τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ υιοθέτησαν μια πρωτοβουλία, προκειμένου να μεγιστοποιήσουν το τεχνολογικό…