Η CCC, η κρατική αναθέτουσα αρχή G2G συμβάσεων του Καναδά, ανακοίνωσε την υπογραφή μιας government to government (G2G) σύμβασης με…