Στην έγκριση και την υπογραφή των συμβάσεων για τα ευρωπαϊκά προγράμματα της EDIPD (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα…