Η Ελλάδα έγινε επίσημο μέλος του προγράμματος C-27J Spartan Cooperation του Ευρωπαϊκού οργανισμού Άμυνας (EDA).