Το τηλεσκοπικό βραχιονοφόρο πυροσβεστικό όχημα μέγιστου ύψους επέκτασης 60 μέτρων θα μπορεί να χρησιμοποιείται για σκοπούς διάσωσης και…