Η άσκηση πραγματοποιείται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “ARTION” (Artificial Intelligence Knowledge Network)…