Στις 2 Απριλίου, η τρομοκρατική οργάνωση Jama’at Ahl as-Sunnah-Da’wah wa’l-Jihad (JAS), κοινώς γνωστή ως Μπόκο Χαράμ…