Στις 20 Μαΐου, οι Απελευθερωτικές Δυνάμεις του Αφρίν, (ALF) ανέλαβαν την ευθύνη για μια πρόσφατη επιδρομή, κατά θέσεων…