Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, οι εταιρείες Rafael Advanced Defense Systems Ltd και Leonardo DRS ανακοίνωσαν…