12 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την ηρωική πράξη αυτοθυσίας του Υπολοχαγού του 211 Τ.Π. Χαράλαμπου Χαραλάμπους…