Στην καρδιά της ΔΚΔ φωλιάζει ο ΛΕΕ, μία υπομονάδα η οποία παραμένει ενσυνείδητα στις σκιές, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας…