Αναφορές στην “Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου”, που χρησιμοποιεί η Τουρκία για το κατεχόμενο από τον στρατό…