Από την Παρασκευή 03 Φεβρουαρίου έως το Σάββατο 04 Φεβρουαρίου 2023 διεξήχθη στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή βορειοδυτικά…