«Κάθε γενιά, και συνακόλουθα κάθε κοινότητα, καθορίζει την έννοια της ασφάλειας σύμφωνα με τις απειλές που αντιμετωπίζει στην …