ARCHIVE/ΑΡΧΕΙΟ

ARCHIVE/ΑΡΧΕΙΟ

Άνω κάτω η ιεραρχία στην Εθνική Φρουρά | Απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου ακυρώνει προαγωγές Ανώτατων Αξιωματικών

Άνω κάτω η ιεραρχία στην Εθνική Φρουρά | Απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου ακυρώνει προαγωγές Ανώτατων Αξιωματικών

Το Διοικητικό Δικαστήριο, με απόφαση του στις 08 Δεκεμβρίου 2020, έκρινε ότι η απόφαση για αποστρατεία ανώτερου Αξιωματικού της Εθνικής…

Pin It on Pinterest