Το Συμβούλιο κατέληξε σε προσωρινή συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας μέσω νομοθετικής πράξης…