ARCHIVE/ΑΡΧΕΙΟ

ARCHIVE/ΑΡΧΕΙΟ

Ευρωπαϊκή Αμυντική βιομηχανία | Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφωνούν σε νέους κανόνες για την ενίσχυση των κοινών προμηθειών

Ευρωπαϊκή Αμυντική βιομηχανία | Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφωνούν σε νέους κανόνες για την ενίσχυση των κοινών προμηθειών

Το Συμβούλιο κατέληξε σε προσωρινή συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας μέσω νομοθετικής πράξης…

Pin It on Pinterest