ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΣΥΟΠ | Εκατοντάδες αιτήσεις από ενδιαφερόμενους – Η συνέχεια της διαδικασίας πρόσληψης
Defence Redefined
Published on 05/01/2021 at 12:53

Τεράστια ήταν η ανταπόκριση, από ενδιαφερόμενους που θέλουν να προσληφθούν στις τάξεις της Εθνικής Φρουράς, ως Συμβασιούχοι Οπλίτες (ΣΥΟΠ). 

Η προκήρυξη των ανοικτών θέσεων, που ξεκίνησε στις 07/12, ολοκληρώθηκε στις 23/12 και σύμφωνα με πληροφορίες που εξασφάλισε η σελίδα μας, 1224 ενδιαφερόμενοι έχουν υποβάλει αίτηση. 

Οι διαθέσιμες θέσεις ΣΥΟΠ, που θέλει να καλύψει το Υπουργείο Άμυνας, κυμαίνονται γύρω στις 100, ωστόσο δεν αποκλείεται αυτός ο αριθμός αυτός να αυξηθεί ελαφρώς αναλόγως των αναγκών που συνεχώς προκύπτουν. 

Η συνέχεια της διαδικασίας πρόσληψης ΣΥΟΠ, θα είναι η Υγειονομική Εξέταση και οι υποψήφιοι/ες θα ειδοποιηθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και SMS. Στη συνέχεια οι υποψήφιοι/ες, θα εξεταστούν στην Αθλητική δοκιμασία και τη Στρατιωτική δοκιμασία

Διαβάστε επίσης: ΣΥΟΠ | Μεγάλη ανταπόκριση από ενδιαφερόμενους για πρόσληψη στην Εθνική Φρουρά

Υπενθυμίζεται ότι, κατά την Υγειονομική Εξέταση, η οποία προγραμματίζεται περί τα τέλη Ιανουαρίου, οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίσουν τα παρακάτω:

(1)       Γενική αίματος, ουρία, σάκχαρο, κρεατινίνη, τρανσαμινάσες, αιμοσφαιρίνη και γενική ούρων.

(2)       Ακτινογραφία θώρακα FACE με γνωμάτευση ιατρού.  

(3)       Οφθαλμολογική εξέταση με καταγραφή της οπτικής οξύτητας και του βαθμού διαθλαστικής ανωμαλίας εκάστου οφθαλμού, την ύπαρξη ή μη δυσχρωματοψίας και την ύπαρξη νοσήματος ή πάθησης με γνωμάτευση ιατρού.

(4)       Ωτορινολαρυγγολογική εξέταση και ακουόγραμμα με γνωμάτευση ιατρού.

(5)       Ηλεκτροκαρδιογράφημα, με γνωμάτευση ιατρού στην οποία να αναφέρεται ότι ο/η υποψήφιος/α δύναται να συμμετάσχει στην Αθλητική Δοκιμασία και στη Στρατιωτική Δοκιμασία.  

(6)       Ψυχιατρική γνωμάτευση στην οποία να αναφέρεται ότι ο/η υποψήφιος/α δεν πάσχει από ενεργό ψυχική νόσο.

(7)       Ιατρική βεβαίωση από γυναικολόγο (μόνο για γυναίκες υποψήφιες) ότι η υποψήφια δεν παρουσιάζει οποιοδήποτε πρόβλημα γυναικολογικής φύσης.

Η Αθλητική δοκιμασία, θα περιλαμβάνει τρέξιμο 1000 μέτρων, με χρονικό όριο τα 5’,15 λεπτά για άνδρες και τα 6’,43 λεπτά για γυναίκες. Οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα μιας (1) προσπάθειας. Εάν κατά τη διάρκεια του αγωνίσματος αποχωρήσουν, για οποιοδήποτε λόγο, από το αγώνισμα χωρίς να τερματίσουν ή δεν τερματίσουν εντός του καθορισμένου χρόνου θεωρούνται αποτυχόντες. 

Η Στρατιωτική Δοκιμασία, περιλαμβάνει μεταφορά κανίστρων για 150 μέτρα, με χρονικό όριο τα δύο λεπτά και για άνδρες και για γυναίκες. Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι/ες, θα πρέπει να μεταφέρουν δύο (2) μεταλλικά κάνιστρα, στρατιωτικού τύπου, συνολικού βάρους 20 κιλών έκαστος, για 150 μέτρα, χωρίς επαφή των κανίστρων με το εδαφος. 

Κατά την Αθλητική και τη Στρατιωτική Δοκιμασία, στην οποία θα υποβληθούν μόνο όσοι/ες υποψήφιοι/ες επιτύχουν στην Υγειονομική Εξέταση, οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίσουν πρόσφατη (όχι πέραν των 2 μηνών πριν την ημερομηνία έναρξης της Αθλητικής και Στρατιωτικής Δοκιμασίας) βεβαίωση από γιατρό (το Δελτίο Υγείας των αθλητών δεν θα γίνεται αποδεκτό), ότι δύνανται να συμμετάσχουν στην Αθλητική και Στρατιωτική Δοκιμασία, μαζί με το Δελτίο Ταυτότητάς τους.

Σε περίπτωση που υποψήφιος/α προσέλθει στην Αθλητική Δοκιμασία και τη Στρατιωτική Δοκιμασία χωρίς τα πιο πάνω, δεν θα του/της επιτραπεί η συμμετοχή και θα αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής. Εάν ο/η υποψήφιος/α θεωρηθεί αποτυχών/ούσα σε οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες Δοκιμασίες αποκλείεται από όλα τα υπόλοιπα στάδια της διαδικασίας

Σε ότι αφορά, τα νέα δεδομένα που επέφερε η πανδημία του κορωνοϊού, όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε από πηγές του Υπουργείου Άμυνας, σε περίπτωση που επιβληθούν νέα μέτρα τα οποία επηρεάζουν τις διαδικασίες πρόσληψης και τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων (Υγειονομικής, Αθλητικής, Στρατιωτικής), οι υποψήφιοι/ες θα ειδοποιηθούν έγκαιρα από το Υπουργείο. 

Χρήσιμα έγγραφα: 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΠΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΟΠΛΙΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ

Διαβάστε επίσης: Εθνική Φρουρά | Πρόσληψη ΣΥΟΠ για πλήρωση των κενών θέσεων

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ NEWSLETTER

ΣΧΟΛΙΑ

0 Σχόλια

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Pin It on Pinterest

Share This