ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ | Από 7 Αυγούστου σε ισχύ οι προαγωγές Αξιωματικών του Κυπριακού Στρατού
Defence Redefined
Published on 03/08/2020 at 16:29

Τίθενται σε ισχύ από τις 7 Αυγούστου, 103 προαγωγές Αξιωματικών του Κυπριακού  Στρατού μετά από απόφαση του Υπουργού Άμυνας σε συνέχεια της απόφαση της Επιτροπής Οικονομικών, για αποπαγοποίηση δεκάδων θέσεων προαγωγής στον Κυπριακό Στρατό.  

Διαβάστε επίσης: Έρχονται δεκάδες νέες προαγωγές στον Κυπριακό Στρατό

Σύμφωνα με πληροφορίες της σελίδας μας, DEFENCE ReDEFiNED, οι 103 προαγωγές αφορούν: 

-Ένας (1) Αρχιπλοίαρχος ο οποίος θα προαχθεί στο βαθμό του Υποναύαρχου. 

-Τέσσερις (4) Συνταγματάρχες οι οποίοι θα προαχθούν στον βαθμό του Ταξιάρχου. 

-Έξι (6) Αντισυνταγματάρχες, οι οποίοι προάγονται στον βαθμο του Συνταγματάρχη. 

-Ένας (1) Αντιπλοίαρχος, ο οποίος προάγεται στον βαθμό του Πλοιάρχου. 

-Επτά (7) Ταγματάρχες οι οποίοι θα προαχθούν στον βαθμό του Αντισυνταγματάρχη. 

-Δύο (2) Ταγματάρχες Σωμάτων οι οποίοι θα προαχθούν στο βαθμό του Αντισυνταγματάρχη. 

-Δύο (2) Πλωτάρχες οι οποίοι θα προαχθούν στον βαθμό του Αντιπλοιάρχου. 

-Τρεις (3) Επισμηναγοί οι οποίοι θα προαχθούν στον βαθμό του Αντισμήναρχου. 

-Ένας (1) Ταγματάρχης του κοινού Σώματος του Υγειονομικού  ο οποίος θα προαχθεί στον βαθμό του Αντισυνταγματάρχη. 

-Εννέα (9) Λοχαγοί Όπλων οι οποίοι θα προαχθούν στον βαθμό του Ταγματάρχη. 

-Δύο (2) Λοχαγοί Σωμάτων οι οποίοι θα προαχθούν στον βαθμό του Ταγματάρχη. 

-Δύο (2) Υποπλοίαρχοι οι οποίοι θα προαχθούν στον βαθμό του Πλωτάρχη.

-Τρεις (3) Σμηναγοί οι οποίοι θα προαχθούν στον βαθμό του Επισμηναγού. 

-Ένας (1) Λοχαγός των Κοινών Σωμάτων ο οποίος προάγεται στο βαθμό στον βαθμό του Ταγματάρχη. 

-Έντεκα (11) Υπολοχαγοί  Όπλων οι οποίοι θα προαχθούν στον βαθμό του Λοχαγού. 

-Ένας (1) Υπολοχαγός Σωμάτων ο οποίος προάγεται στο στον βαθμό του Λοχαγού. 

-Δύο (2) Ανθυποπλοίαρχοι οι οποίοι θα προαχθούν στον βαθμό του Υποπλοιάρχου. 

-Τέσσερις (4) Υποσμηναγοί οι οποίοι θα προαχθούν στον βαθμό του Σμηναγού. 

-Είκοσι οκτώ (28) Ανθυπολοχαγοί Όπλων οι οποίοι θα προαχθούν στον βαθμό του Υπολοχαγού. 

-Τρεις (3) Ανθυπολοχαγοί Σωμάτων οι οποίοι θα προαχθούν στον βαθμό του Υπολοχαγού. 

-Τρεις (3) Σημαιοφόροι  οι οποίοι θα προαχθούν στον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου.

-Επτά (7) Ανθυποσμηναγοί οι οποίοι θα προαχθούν στον βαθμό του  Υποσμηναγού. 

Αναμένεται το επόμενο διάστημα να υπάρξουν και άλλες προαγωγές ούτως ώστε να συμπληρωθούν όλες οι κενωθείσες θέσεις του τρέχοντος έτους που ανέρχονται συνολικά στις 183, όπως σας είχαμε ενημερώσει στις 16 Μαΐου. 

Οι πλείστες θέσεις αφορούν υπολοχαγούς (58) ενώ περιλαμβάνονται θέσεις για λοχαγούς (35), ταγματάρχες (34), αντισυνταγματάρχες (32), συνταγματάρχες (19), ταξίαρχους (4) και υποστράτηγο (1).

Διαβάστε επίσης: ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ-Εθνική Φρουρά | Εκατοντάδες Προαγωγές Υπαξιωματικών

 

ΣΧΟΛΙΑ

0 Σχόλια

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Pin It on Pinterest

Share This