Το τρίτιο είναι ραδιενεργό ισότοπο του υδρογόνου. Η διαρροή εντοπίστηκε την 22η Νοεμβρίου, διευκρίνισε η Xcel Energy, διαβεβαιώνοντας πως ειδοποίησε αμέσως την…