Τα αποτελέσματα των πρόσφατων διαγωνισμών ελεύθερων σκοπευτών αποκάλυψαν ότι μερικοί από τους καλύτερους σκοπευτές…