Σαν σήμερα, ο τότε Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Willy Claes, ανακοινώνει δημόσια από τις Βρυξέλλες πως μετά λύπης του παραιτείται έκτακτα…