Το 105 μέτρων πλοίο, Viking Vision, θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε πολλαπλά καθήκοντα, συμπεριλαμβανομένων ειδικών επιχειρήσεων…