Το VBCI MKII (Véhicule Blindé de Combat d’Infanterie), η τελευταία εξέλιξη του δοκιμασμένου στη μάχη Γαλλικού Τεθωρακισμένου Οχήματος…