Την τελευταία λέξη της τεχνολογίας σε επιχειρησιακό εξοπλισμό και συστήματα ασφάλειας, επικοινωνιών και ανίχνευσης…