Ο Αμερικανικός Στρατός (US Army) παρέλαβε την παράδοση των πρώτων 20 πρωτότυπων συστημάτων του Ολοκληρωμένου…