Διάλογος σε θέματα Άμυνας και Ασφάλειας μεταξύ των Υπουργείων Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής…