Την Πέμπτη 06 Απριλίου 2023, και παρουσία του Διοικητή της Ναυτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στο Λίβανο…