Εκπαιδευτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει ελέγχους θαλάσσιων σκαφών, εγκαταστάσεων, συλλήψεις και άλλα αντικείμενα αντιμετώπισης απειλών στη θάλασσα παρακολουθούν μέλη της Αστυνομίας Κύπρου…