Το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) αποκτά με την σειρά του το δικό του UAV τύπου Aerostar Tactical UAS (TUAS)…