Τα παιχνίδια τελείωσαν: Οι Razumovskaya, Zaitseva και Moiseeva κατέληξαν σε ένα στρατόπεδο εκπαίδευσης τη νύχτα