Δώδεκα γυναίκες βρέθηκαν να ζουν σε πραγματική μονάδα του Ρωσικού στρατού για να αντιμετωπίσουν και να ξεπεράσουν πρωτόγνωρες για αυτές προκλήσεις