Σκοπός της Άσκησης ήταν η εκπαίδευση και εξοικείωση των Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλγαρίας επί των διαδικασιών τυποποίησης του ΝΑΤΟ…