Η Γενική Διεύθυνση για την Αμυντική Βιομηχανία και το Διάστημα (Directorate-General for Defence Industry and Space – DG DEFIS)…