Οπτικό υλικό που εμφανίστηκε σε δεκάδες λογαριασμούς στο Telegram, την 16η Μαΐου, παρουσιάζει τα άρματα μάχης T-72M1…