Η εκπαίδευση περιέλαβε θέματα τακτικής χρησιμοποίησης του Ουλαμού Μέσων Αρμάτων, στον εξομοιωτή χαμηλής εξομοίωσης «Steel Beasts Pro»…