Στις 21 Ιουλίου 2023, η Ομοσπονδία Κυπριακών Αμερικανικών Οργανώσεων (Federation of Cypriot American Organizations – FCAO) διοργάνωσε…