Τα mini-drones έχουν γίνει απαραίτητα στο σύγχρονο πεδίο της μάχης, όπως αποδεικνύεται στο επιχειρησιακό θέατρο της Ουκρανίας.