Το Spike LR2 μπορεί να τοποθετηθεί σε χερσαίες, θαλάσσιες και εναέριες πλατφόρμες…