Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τα έργα που επιλέχθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας 2022 (European Defence…