Η δυνατότητα των μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ), γνωστών και ως «Νέων Μέσων» (ή social media) να συνδυάζουν κείμενο, οπτικοακουστικό περιεχόμενο