«Όσο δυνατοί κρίκοι στην αλυσίδα της ασφάλειας είναι άνθρωποι άλλο τόσο μπορεί να καταστούν αδύνατοι κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες»…