Ανάμεσα στα ραντάρ τα οποία διαθέτουν οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις συγκαταλέγεται και το ραντάρ ανίχνευσης πυρών από όπλα καμπύλης…