Η ARQUUS DEFENSE μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του εκσυγχρονισμού δύο οχημάτων του Ελληνικού Στρατού στο επίπεδο VBL Ultima…