Σημαντική ενίσχυση στις επιχειρησιακές δυνατότητες υπό τον έλεγχο του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) αποτελεί…