Το Airbus A400M, ένα στρατιωτικό τακτικό μεταφορικό αεροσκάφος, κατάφερε επιτυχώς να εκτοξεύσει ένα Μη Επανδρωμένο Αερόχημα…