Η SAAB υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με την Λιθουανική Υπηρεσία Αμυντικού Υλικού, και η οποία αφορά την δυνατότητα για παραγγελίες…