Στην έκθεση αμυντικού υλικού DSA 2022 (Defence Services Asia), που λαμβάνει χώρα στη Μαλαισία, η Μαλαισιανή