Από την Δευτέρα 11 έως την Τετάρτη 20 Ιουλίου 2022, θα διεξαχθεί η Διμερής Διακλαδική Συνεκπαίδευση Ελλάδος και ΗΠΑ με την επωνυμία «POSEIDON’S RAGE 22»…