Με αφορμή την πρόσφατη επίδειξη των Σερβικών Ενόπλων Δυνάμεων σχετικά με την ισχύ πυρός μια πυροβολαρχίας πολλαπλών εκτοξευτών (ΠΕΠ) …