Παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση που διοργάνωσε το ΓΕΕΘΑ οι λειτουργίες της πλατφόρμας PANDORA, του ανοικτού λογισμικού για ανίχνευση και αντιμετώπιση κυβερνοαπειλών…